Vyberte stranu

AKO TO VŠETKO FUNGUJE

Darujte svojmu dieťaťu dar na celý život

Brighter Minds je jedinečný wellness program zameraný na myseľ ako celkovú, dostupný cez „Cognitive Skills Privat Limited“, Bangalore, India ktorý sa zameriava na posilňovanie zmyslov vnímania a rozpoznávacích schopností u detí.

Tieto teórie a tréningové moduly Brighter Minds programu, sú postavené na štúdiách najmodernejších vedeckých poznatkov v spojení s funkciou mozgu a vzdelávania.

 

Čo to znamená „vnímanie?“

Schopnosť vnímať je schopnosť prijímať vedomosti a porozumenie pomocou myšlienok, skúseností a všetkých zmyslových orgánov. Zahŕňa procesy ako sú vedomie, pozornosť, pamäť, schopnosť posudzovať a zvažovať, odvôvodňovanie a výpočet, riešenie problémov a rozhodovanie sa, chápanie, reč atď..

 

Je možné zvýšiť našu schopnosť vnímať viac počas nášho života?  

Odpoveď je áno. Na základe štúdií v oblasti Neurológie a teórie mozgovej plasticity, alebo tvarovaní mysle prišli na to, že štruktúra mysle a myseľ samotná má schopnosť sa naprávať, regenerovať, alebo zmeniť na základe určitých podnetov.

Tieto podnety môžu byť zmyslové, pohybové, vnemové alebo citové. „Neuro“ vychádza zo slova neurón, čo sú mozgové bunky a vďaka  ich ohybnosti sa myseľ ľahko formuje alebo tvaruje.

 

Aké kroky a aktivity sme adoptovali v Brighter Minds programe pre zlepšenie schopnosti vnímať a prijímať?

Na základe prieskumu, tu je zopár aktivít cez ktoré deti prevedieme počas Brighter Minds programu:

 • Cviky na zlepšenie schopnosti mysle sa regenerovať
 • Precvičovania pre zladenie ľavej a pravej strany mozgu
 • Vystavovanie kmitaniu vlnových dĺžok hudby, z dôvodu prepojenia mysle
 • Očné cviky pre zvýšenie neurologických prepojení
 • Aktivity pre zmyslové rozšírenie
 • Obohatené prostredie pre učenie a rozvoj

 

Ako pomôžu tieto kroky k zlepšeniu schopnosti vnímať?

Špecifické aktivity alebo kroky a ich efekt na mozgovú plasticitu sú už dávno známe.

V Brighter Minds, očné precvičovania a cviky koordinácie rúk sú využívané pre zlepšenie neurologických spojení pravej a ľavej hemisféry mozgu. Strany sú prepojené štruktúrou nazývanou Corpus Callosum, ktorá zlepšuje celkovú aktivitu mysle.

Proces dosiahnutia žiadaného kmitu mozgových vĺn za pomoci vonkajších stimulantov sa nazýva „Entrainment“ a sú na to použité určité sluchové vibrácie. Extrémne nízke frekvencie hudby stimulujú a podporujú prepojenia mozgu. Použitím procesu „Entrainment“ sa vlnové dĺžky mozgu dostávajú do hladiny Alfa a Theta, čo je priaznivý stav pre učenie a schopnosť si pamätať.

Výzva zapojiť sa do aktivít, kde je zamaskovaná jedna zmyslová pomoc, ich zároveň nepriamo vyzýva použiť ostatné zmyslové vstupy, ktoré sú stále tam a pracujú. Touto cestou sa vyvíjajú ich vnemy a schopnosti intuície.

Špecificky navrhnuté fyzické precvičovania stimulujú „Neurogenesis“, schopnosťmysle regenerovať mozgové buňky. Cvičenie takisto produkuje veľmi silný mozgový antioxidant „Glutathione“, ktorý ochraňuje mozog pred vplyvom voľných radikálov.

Nehovoriac o narastajúcom svedectve, že relaxačné techniky pomáhajú odbúravať stres, úzkosť a zvládanie bolesti. Cvičenie má schopnosť ovplyvňovať funkcie mozgu, kortikálne zhrubnutie a spomaľuje starnutie mozgu.

Brighter Minds model spája viacero techník s učebným prostredím pre stimuláciu mozgových buniek, po čom sa menia vlnové dĺžky mozgu, s výslednou schopnosťou lepšie vnímať a byť efektívnejší.

 

Ako sa prejavia tieto zlepšené schopnosti vnímania u môjho dieťaťa a ako mu to pomôže v jeho živote?

Pri podnetoch, ktoré vytvárajú zmeny v štruktúre mozgu pomocou plasticity mozgových buniek, sa vytvára zvýšený počet neurónov, nové synaptické spojenia, odhalenie spiacich synaptických spojení, silnejšie prepojenie ľavej a pravej strany a zlepšenie zmyslového vnímania. Alfa-Theta stav mysle je známy pri efektívnejšom učení, zachovávaní pamäti a odkrývaní intuitívnych schopností.

 

Ako výsledok Brighter Minds program vyvíja:

 • Posilnené vnímanie – posilní a predĺži schopnosť sústredenia sa
 • Išpiruje ku kreativite – pomôže dieťaťu premýšľať neštandardne, a byť kvalitnejší v riešení problémov
 • Silu intuície – zlepšená vnímavosť a intuícia pomáha pri riešení komplikovaných situácií a nejasností
 • Sebavedomie v seba samých – napomáha rozhodovať sa v stresových situáciách a náročnom prostredí
 • Rozvíja zvyk k dokonalosti – podporuje dieťa k dosiahnutiu plného potenciálu za každých okolností
 • Milujúce srdce – život plný ľudských hodnôt

 

Prečo je tento program pre deti?

Detská myseľ vo vývine je oveľa ohybnejšia (ľahšie tvarovateľná) než tá u dospelých a tým vytvára lepšie možnosti pre rozvoj a zmeny. Toto bolo už hlbšie študované, a preto sa tým zameriavame na deti.

 

Prečo to nazývame „Dar na celý život“?

V živote vynakladáme veľa námahy a peňazí na to, aby sme niečím obdarili, zabavili čí už potešili naše deti. Netrvá však dlho a väčšina týchto darov skončia v zabudnutí. Tento program však obdaruje vaše dieťa jedinečnou možnosťou „zvýšenej mozgovej kapacity, pre dosahovanie výsledkov, porozumeniu problémov a ich následné riešenie, a zároveň posilňuje sebavedomie v seba samých.“

Odomyká schopnosti, ktoré sú už dávno vo vnútri každého dieťaťa.

Len si uvedom, ako by si lepšie zabezpečil budúcnosť svojho dieťaťa s týmto darom, ktorý je len pre deti.

 

Ako dlho trvá Brighter Minds Alpha program?

Alfa program je zábavou naplnených 30 hodín rozložených počas ôsmych týždňov